Witamy serdecznie

Spółka WTZ-GmbH powstała z myślą prowadzenia działalności opartej na stosowaniu naturalnych, ekologicznych surowców dla zwierząt - roślin - ludzi i środowiska w wielu dziedzinach życia. Do najważniejszych zadań należy wdrożenie» IQ Water Systems


Spostrzeżenia dotyczące systemu IQ Water

IQ Water

» Mowa jest o dobrej wodzie!

Pierwsze próby w gospodarstwie rolnym miały miejsce w 2011 roku. Kolejne próby przeprowadzone w 2012 roku w obszarze hodowli zwierząt w Centrum Edukacji Rolniczej LBZ Echem ponownie zakończyły się sukcesem. Także w innych branżach testy przyniosły bardzo pozytywne wyniki.

Prezentowany system ma już użytkowników w następujących krajach:
Niemcy, Austria, Belgia, Szwajcaria, Dania, Norwegia, Szwecja, Boliwia

» Podsumowanie testu w LBZ Echem

Izba Rolnicza Dolnej Saksonii testowała urządzenia IQ Water w oborze Centrum Edukacji Rolniczej Echem, w którym zainstalowano urządzenie bezpośrednio na przyłączu wody do poidła. Podczas fazy testowej krowy mleczne miały dostęp wyłącznie do wody IQ.